Privacyverklaring Knetter Kids

Voor elk sitebezoek geldt onderstaand privacy beleid. In deze privacy policy worden de verschillende manieren waarop Knetter Kids gegevens verzamelt en de doeleinden waarvoor gegevens kunnen worden gebruikt, beschreven. De verantwoordelijke voor de verwerking van je gegevens is Knetter Kids.

Vestigingsadres: Groninger Meeuwlaan 47, 3772 PD Barneveld
Postadres: Valkseweg 104 B1, 3771 SH Barneveld
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 56533195.

1. Gebruik van persoonsgegevens

In dit hoofdstuk beschrijven wij welke persoonsgegevens Knetter Kids van klanten verwerkt, voor welke doeleinden en op basis van welke wettelijke grondslagen. Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot je persoonsgegevens te beperken.

Online bestelling

  • Als je een bestelling doet of een account aanmaakt, verwerkt Knetter Kids de volgende gegevens van jou: NAW-gegevens, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, betaalgegevens en ordergegevens. Deze gegevens gebruikt Knetter Kids voor het afhandelen van je bestelling, het beheren van jouw account en het verlenen van de klantenservice.
  • Knetter Kids verwerkt ook jouw IP-adres om eventuele fraude bij het doen van bestellingen te bestrijden, bijvoorbeeld in het geval van ongeautoriseerd gebruik van jouw account door derden.
  • Daarnaast zal Knetter Kids, indien je daarvoor je toestemming hebt gegeven, jouw gegevens gebruiken om (in de toekomst) je per e-mail nieuwsbrieven te sturen met informatie en aanbiedingen van Knetter Kids producten en diensten. De inhoud van deze advertenties en nieuwsbrieven zal zoveel mogelijk worden afgestemd op jouw interesses op grond van jouw eerdere bestelgedrag en klikgedrag op de site, aanvullende gegevens zoals geslacht en geboortedatum en informatie over jouw voorkeuren voor bepaalde productcategorieën.
  • Wil je geen nieuwsbrief van Knetter Kids meer ontvangen? Dan kun je jezelf eenvoudig afmelden via de link onderaan de nieuwsbrief of via klantenservice@knetterkids.nl

Klantenservice

De klantenservice van Knetter Kids handelt alle webshop gerelateerde vragen en klachten af. Als je contact opneemt met of gebruik maakt van de diensten van de Knetter Kids klantenservice, verwerken wij jouw naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en inhoud van de correspondentie, om zo goed mogelijk te kunnen reageren op jouw klacht, verzoek of vraag.

Beveiliging

Onze webwinkel is beveiligd met een Secure Socket Layer (SSL) certificaat. Dit ten behoeve van de veilige overdracht van je gegevens en communicatie. Een beveiligde verbinding herken je aan een webadres beginnend met https:// en aan een slotje onderin het venster of naast de adresbalk.

Verder hebben we de volgende veiligheidsmaatregelen (beveiliging via wachtwoorden, two-factor authentification, beperking van toegang tot bepaalde personen, beveiligingsbeleid, verzenden via beveiligde verbinding) ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van je persoonsgegevens te voorkomen.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

2. Grondslag verwerking gegevens

De belangrijkste wettelijke grondslag voor de verwerking van je gegevens door Knetter Kids is dat deze nodig is om te voldoen aan een tussen jou en Knetter Kids gesloten overeenkomst. Soms is de verwerking nodig om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de verplichting een financiële administratie bij te houden en te voldoen aan belastingwetgeving. Ten slotte is de verwerking van gegevens van klanten in bepaalde gevallen gebaseerd op jouw toestemming, bijvoorbeeld in het geval van het gebruik van jouw gegevens voor nieuwsbrieven. Ook heeft Knetter Kids een gerechtvaardigd belang om haar producten en diensten te verbeteren aan de hand van aankoopgedrag en klantenvoorkeuren.

Minderjarigen

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via klantenservice@knetterkids.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

3. Gebruik persoonsgegevens door derden

Knetter Kids deelt jouw persoonsgegevens niet met derden, behalve:

  • Als jij daartoe toestemming hebt gegeven.
  • Voor de uitvoering van jouw overeenkomst met Knetter Kids, bijvoorbeeld betaalproviders of partijen die jouw bestelling afleveren.
  • Indien Knetter Kids daartoe wettelijk is verplicht
  • In het geval van een fusie of overname met/door een andere partij
  • Met partijen die voor Knetter Kids als verwerker optreden in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 4. Overdracht onderneming

Knetter Kids kan haar onderneming / diensten overdragen aan een derde partij. In dat geval zullen ook de persoonsgegevens worden doorgegeven aan de betreffende partij. We zullen je hierover tijdig vooraf informeren. Indien je onze diensten daarna niet wilt blijven gebruiken, kun je ons verzoeken je gegevens te verwijderen.

5. Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor zij zijn verzameld of worden verwerkt. Gegevens die nodig zijn om jouw bestelling te verwerken worden tot 2 jaar na het doen van de bestelling bewaard. Financiële gegevens worden tot 7 jaar na het ontstaan van de financiële verplichting bewaard om te voldoen aan onze boekhoudplicht en de belastingwetgeving. Gegevens die nodig zijn om jouw account te beheren worden bewaard totdat jij het account verwijdert. Gegevens over diefstal kunnen worden bewaard zolang dat nodig is om het incident af te handelen.

6. Cookies

Op de website van Knetter Kids wordt gebruik gemaakt van cookies en aanverwante technieken zoals (Java)scripts. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die opgeslagen worden wanneer je de website gebruikt. Deze cookies en andere scripts zorgen er onder andere voor dat de website veel gebruiksvriendelijker wordt, omdat je informatie niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren bij een herhaalbezoek aan de site. Ook kunnen we getoonde content beter afstemmen op je interesses en voorkeuren.

Cookie instellingen wijzigen en cookies verwijderen

In je browser kun je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer je ermee instemt. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld. Ook hebben veel cookies een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je browser.

Gebruik van cookies

Zie hieronder welke cookies Knetter Kids gebruikt:

Analytische cookies

Knetter Kids maakt gebruik van webanalytics cookies om het gebruik van de website te kunnen meten. Denk hierbij aan browsertype, type device waarmee je de website bezoekt, hoe vaak en hoe lang de website wordt bezocht en welke functionaliteiten/pagina’s het meest worden gebruikt. Deze gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren en meer gebruikersgemak te creëren.

Google Analytics

Knetter Kids heeft Google Analytics privacy vriendelijk ingesteld. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om je uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgt Knetter Kids inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op onze website. De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Knetter Kids heeft hier geen invloed op. Knetter Kids heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Technische of functionele cookies

Dit zijn cookies die ervoor zorgen dat de Knetter Kids website goed functioneert en dat je gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er, bijvoorbeeld, cookies worden gebruikt om lettertypes goed te renderen, om je gebruikerssessie te kunnen onthouden op de webserver zodat je de website kunt bekijken, of om een zoekterm te onthouden waarop wordt gezocht binnen de website of een gekozen filter.

Social media

Social media cookies en scripts maken bepaalde functionaliteiten van social media websites mogelijk. Denk hierbij aan het tonen van een YouTube filmpje of bijvoorbeeld wanneer je een social share button gebruikt. Social media cookies van derden worden door de socialmedia websites zelf geplaatst.

Advertentie cookies door derden

Tracking & Retargetting: Knetter Kids behoudt zich het recht voor om de toekomst gebruik te maken van advertentie campagnes waarbij er advertenties (tekst/banners/etc) van Knetter Kids op externe sites worden geplaatst. Hiervoor worden er, indien je dat wilt, scripts geplaatst die het mogelijk maken dat externe websites je bezoek registreren om hiermee een inschatting te maken van je interesses. Er kan bijvoorbeeld worden nagegaan of je een advertentie hebt gezien om te voorkomen dat je dezelfde advertentie nog een keer te zien krijgt. Ook kan het ervoor zorgen dat je voorlopig helemaal geen advertenties meer te zien krijgt nadat je een aankoop gedaan hebt en kan de inhoud van advertenties aangepast worden op basis van je eerdere surfgedrag. Dit soort cookies/scripts kunnen ook worden gebruikt om bij te houden welke advertenties zijn aangeklikt en welke kliks leiden tot aankoop van een bepaald product, zodat het advertentienetwerk dat deze advertentie heeft getoond daarvoor een beloning kan ontvangen. Indien geen toestemming is verleend voor het plaatsten van cookies, worden ook geen (banner)advertenties van derden geplaatst die cookies plaatsen of uitlezen.

7. Rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voort de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Knetter Kids en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een andere door je genoemde organisatie te sturen.

8. Contact

Verzoeken in verband met jouw bovenstaande rechten kun je sturen aan klantenservice@knetterkids.nl. Eventuele bezwaren tegen direct marketing per telefoon kun je ook kenbaar maken via het bel-me-niet register (www.bel-me-niet.nl). Onze functionaris voor de gegevensbescherming kun je bereiken via klantenservice@knetterkids.nl.  Knetter Kids wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

9. Wijziging van de privacyverklaring

Knetter Kids behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Zorg ervoor dat je bij elk gebruik van onze diensten op de hoogte bent van de op dat moment geldende privacyverklaring.

10. Disclaimer

Deze website, waaronder tevens begrepen elektronische nieuwsbrieven, heeft uitsluitend tot doel het verschaffen van informatie over Knetter Kids. De informatie op deze website is te goeder trouw door Knetter Kids samengesteld en wordt aangeboden zoals zij werd samengesteld. Knetter Kids is niet verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele off-site pagina’s of andere websites die gekoppeld zijn aan of afgeleid van deze Knetter Kids website. Knetter Kids garandeert noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend de volledigheid, de nauwkeurigheid of het up to date zijn van de informatie op haar website, noch staat zij hiervoor in.

Noch Knetter Kids, noch de staf en medewerkers zijn aansprakelijk voor directe, bijkomende of gevolgschade, dan wel indirecte schade of boetes, of verliezen die het gevolg zijn van de toegang tot, het gebruik van, of het vertrouwen op (informatie opgenomen in ) de website, of enige site die daaraan gekoppeld is, inclusief, maar niet beperkt tot virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software. Knetter Kids kan te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigingen en correcties aanbrengen in de website en in deze bepalingen en voorwaarden.

11. Copyright

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie die deze website bevat (inclusief, maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en software) zijn eigendom van Knetter Kids (of zijn opgenomen met toestemming van de desbetreffende eigenaar).

Het is personen die toegang hebben tot deze website toegestaan om fragmenten van deze website te openbaren, op te slaan, te verveelvoudigen (met uitzondering van het bewerken van de website fragmenten) en te verspreiden, echter in alle gevallen uitsluitend voor persoonlijke, informatieve en niet-commerciële doeleinden.

Verveelvoudigingen mogen niet worden gebruikt met het oog op zakelijk gewin, noch worden gewijzigd, of opgenomen in andere werken, publicaties of websites. Met betrekking tot alle handelsmerken en emblemen die op deze website worden weergegeven is Knetter Kids hetzij rechthebbende, hetzij licentienemer.